ĐẠI HỘI XVII CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 được diễn ra trong 2 ngày, ngày 20 và 21/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 300 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu, đại diện cho trên 140 nghìn đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội.

Đại hội XVII Công đoàn tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Đại hội có nhiệm vụ báo cáo đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, tìm ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại hạn chế để đưa ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Một trong những nội dung hết sức quan trọng của Đại hội lần này là: Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra và bầu đoàn đại biểu đại diện cho trên 140 nghìn đoàn viên công đoàn tỉnh Phú Thọ đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được diễn ra vào quý IV năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh đề ra. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được triển khai, ngày càng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19… góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, người lao động, hoạt động truyền thông công đoàn có nhiều đổi mới, việc khai thác thế mạnh của internet, mạng xã hội bước đầu đạt hiệu quả, góp phần chuyền tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của tổ chức Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện, thu hút người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ và tiến hành thường xuyên. Việc tham gia giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, thích ứng với những thay đổi của tình hình thực tiễn.

Để đạt được những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, sự chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn trong việc vận dụng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, ngành, cơ sở, đặc biệt là sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn và tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh 02 lần được Cụm thi đua 07 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc suy tôn dẫn đầu Cụm thi đua, 03 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; tổ chức Công đoàn tỉnh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự báo trong những năm tới, hoạt động công đoàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Trên thế giới, hoà bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo; toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển. Trong nước, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ; công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiếp tục được đẩy mạnh trên nền tảng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh Phú Thọ có vị trí là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, đầu mối trung chuyển, giao lưu kinh tế giữa các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi phía Bắc nên có nhiều điều kiện, cơ hội để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành và phát triển… tạo ra nhân tố thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời là cơ hội cho người lao động có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chịu tác động tiêu cực của kinh tế thế giới. Nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn hẹp; sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm còn thấp. Sẽ xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, cạnh tranh trực tiếp với công đoàn cơ sở. Khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên,  người lao động, làm thay đổi môi trường hoạt động, đối tượng tập hợp và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Những thuận lợi và khó khăn trên, đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy thời cơ, chủ động nắm bắt những cơ hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động phát triển toàn diện; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chi tiết tham khảo tại: bài tuyên truyền về Đại hội dùng cho hệ thống phát thanh

===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: