[Infographic] – Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giải đáp những thông tin liên quan đến bệnh mùa khỉ bao gồm triệu chứng, đường lây truyền và cách chữa trị qua Infographic sau.

Nguồn: Bộ Y tế/WHO

Tags: