KỶ NIỆM 177 NĂM NGÀY GÂY MÊ HỒI SỨC THỂ GIỚI (16/10/1846 – 16/10/2023)

   𝑁𝑔𝑎̀𝑦 16/10/1846, 𝑁ℎ𝑎 𝑠𝑖̃ 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚 𝑇. 𝐺. 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑢 𝑜̛̉ 𝑐𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 𝐶𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠, 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑌 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑑, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑌 𝑘ℎ𝑜𝑎. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑜́, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 16/10 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝐺𝑎̂𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ “𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑦”.
🌺 Ngày Gây mê Thế giới là một ngày mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, ghi dấu cột mốc sự tiến bộ của khoa học đã có thể kiểm soát được nỗi đau, giúp bệnh nhân không phải chịu đau đớn trong phẫu thuật, đồng thời đảm bảo điều kiện lý tưởng để các bác sĩ có thể thao tác chuẩn xác. Một trong những điều kiện để ca mổ an toàn và thành công là các bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành gây mê hồi sức phải giàu kinh nghiệm, nắm rõ tình hình bệnh nhân cũng như phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ phẫu thuật.
🌺 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 177 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑮𝒂̂𝒚 𝒎𝒆̂ 𝑯𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒖̛́𝒄 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃, 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒈𝒂̂𝒚 𝒎𝒆̂ 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒖𝒚 𝒗𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣, 𝒑𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: