RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ TẾT TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢
𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢
𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐓𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢
𝐓𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲…
🌈🌸 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑒̂́𝑡 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑒̉𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦!
💥 Trong không khí Tết đến xuân về các y bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ vẫn đang nỗ lực làm việc, đồng hành cùng người bệnh trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh. Bên cạnh đó các y bác sĩ cũng đã dành thời gian tự tay trang trí những góc Tết lung linh sắc màu và rộn ràng không khí Tết cổ truyền.
📸🥰 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒏𝒈𝒂̆́𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒕𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖𝒚̉. 𝑽𝒂̀ 𝒙𝒊𝒏 𝒎𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒄𝒉𝒆𝒄𝒌𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂!
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: