SINH NHẬT ẤM ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN THANH THỦY

   𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎, 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̂́𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.
🎉 Sinh nhật là ngày mà lẽ ra chúng ta được đoàn tụ bên người thân, bạn bè, thổi nến, cắt bánh, nhận những lời chúc yêu thương từ người thân, bạn bè. Nhưng với những người đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật, điều trị tại bệnh viện thì niềm vui ngày sinh nhật đó sẽ không được trọn vẹn khi không được đoàn tụ, chung vui cùng người thân, bạn bè.
☘️ Với mong muốn mang đến cho người bệnh những niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, vừa qua vào ngày 01/7/2023 được sự nhất trí của Ban Giám đốc Trung tâm, Tổ Công tác xã hội phối hợp cùng các khoa phòng đã tổ chức sinh nhật cho người bệnh N.T.K. K có địa chỉ tại khu 7, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy – Người bệnh có ngày sinh nhật là ngày 01/7 đang điều trị tại khoa YHCT và PHCN. Mong rằng những khoảnh khắc đầy yêu thương này, sẽ là món quà tinh thần giúp chị K nhanh khỏe để sớm trở về bên gia đình.
☘️ Khi nhận được món quà sinh nhật đặc biệt từ các y bác sĩ, chị N.T.K.K đã rất vui mừng và xúc động. Trong thời gian khó khăn, mệt mỏi đối mặt với bệnh tật thì chị đã được bù đắp bởi tình yêu thương từ những thiên thần áo trắng tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Chị K chia sẻ: “𝑇𝑜̂𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢́𝑐 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑛𝑒̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̆́𝑝 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡. 𝑉𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑒̂́𝑛, 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 7 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̣𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛. 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑎̂𝑦, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜, 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑒̂𝑚 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖”.
☘️ BS.Nguyễn Thị Huyền – Khoa YHCT – PHCN cho biết: “𝐵𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 01/7/2023 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑎̆̀𝑚 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑁ℎ𝑖̀𝑛 𝑣𝑒̉ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖̣ 𝐾 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔. 𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑎 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 đ𝑜̛𝑛. 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̣ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑢̣ 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ.”.
==> Tổ chức sinh nhật cho người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm sẽ là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của Ban Giám đốc, các tổ chức, đoàn thể của đơn vị với những người bệnh điều trị nội trú. Nhằm động viên tinh thần cho người bệnh, giúp người bệnh có thêm nghị lực để nhanh chóng khỏi bệnh.

🎉🎉🎉 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị K! Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị và chúc cho chị nhanh chóng khỏi bệnh, có sức khỏe tốt nhất để về với gia đình yêu thương!

=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: