tim mạch

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

CHỦ NHẬT, NGÀY 25/02/2024 KHÁM CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH

CHỦ NHẬT, NGÀY 25/02/2024 KHÁM CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH

Ths. Bs ĐỖ LÊ ANH - Khoa nội Tim mạch - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Trung ương   𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐5/𝟎2/𝟐𝟎𝟐𝟒 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐃, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 KHÁM VÀ TƯ VẤN CHUYÊN SÂU CÙNG CHUYÊN GIA TUYẾN TRUNG ƯƠNG CHUYÊN NGÀNH TIM …

NHỮNG LƯU Ý CHO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐI KHÁM TIM MẠCH

NHỮNG LƯU Ý CHO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐI KHÁM TIM MẠCH

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 ==> Để cho việc khám tim mạch được thuận tiện, có kết quả chính xác, trước khi đi thăm khám, người bệnh cần chú ý: Nhịn ăn ít nhất 4 tiếng trước khi thăm khám vì có thể cần làm xét nghiệm máu; Mang theo hồ sơ bệnh án trong vòng 6 tháng gần nhất, bao gồm …

BỆNH LÝ TIM MẠCH: NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG HÀNG ĐẦU

BỆNH LÝ TIM MẠCH: NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG HÀNG ĐẦU

𝑇𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡𝑦̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 1. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 - Nguyên nhân thường …

BỆNH LÝ TIM MẠCH: NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG HÀNG ĐẦU

BỆNH LÝ TIM MẠCH: NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG HÀNG ĐẦU

    𝑇𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡𝑦̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 1. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 - Nguyên nhân …

CÁN BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY THAM GIA HỘI NGHỊ TIM MẠCH HÀ NỘI

CÁN BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY THAM GIA HỘI NGHỊ TIM MẠCH HÀ NỘI

   𝑽𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 30/9/2023, 06 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝑻𝒊𝒎 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ “ 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒎 𝒎𝒂̣𝒄𝒉”. Hội nghị được Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức tại khách sạn Intercontinental HaNoi Landmark 72 – Mễ Trì, Từ Liêm, …

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG BỆNH TIM MẠCH 2023

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG BỆNH TIM MẠCH 2023

         ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP ĐỂ BẢO VỆ TRÁI TIM ==> 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑒̉ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 ℎ𝑜̛𝑛 20,5 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚. Đây là một nhóm bệnh ảnh hưởng đến tim hoặc mạch máu. Trong số những trường hợp tử vong vì bệnh tim mạch có 85% trường hợp …

𝙺𝙷Á𝙼 𝙲𝙷𝚄𝚈Ê𝙽 𝙶𝙸𝙰 𝙲𝚄Ố𝙸 𝚃𝚄Ầ𝙽: THỨ 7, NGÀY 24/6/2023

𝙺𝙷Á𝙼 𝙲𝙷𝚄𝚈Ê𝙽 𝙶𝙸𝙰 𝙲𝚄Ố𝙸 𝚃𝚄Ầ𝙽: THỨ 7, NGÀY 24/6/2023

CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH Ths. Bs ĐỖ LÊ ANH - Khoa nội Tim mạch - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Trung ương 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐃, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 KHÁM VÀ TƯ VẤN CHUYÊN SÂU CÙNG CHUYÊN GIA TUYẾN TRUNG …

THÔNG BÁO: KHÁM VÀ TƯ VẤN CHUYÊN SÂU CÙNG CHUYÊN GIA TUYẾN TRUNG ƯƠNG CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH

THÔNG BÁO: KHÁM VÀ TƯ VẤN CHUYÊN SÂU CÙNG CHUYÊN GIA TUYẾN TRUNG ƯƠNG CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH

Ths.Bs Đ𝐨̂̃ 𝐋𝐞̂ 𝐀𝐧𝐡 -𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐓𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 - 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐄 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐤𝐡𝐚́𝐦, 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ các bệnh lý về chuyên ngành 𝐓𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡, siêu âm tim mạch, can thiệp mạch máu ( động mạch vành, mạch ngoại biên, động mạch chủ...). 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 …