THÔNG BÁO: Kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

    Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-SYT ngày 07/8/2023 của Sở Y tế Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ;
Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-TTYT ngày 15/12/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023;
Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-TTYT ngày 10/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ về tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH năm 2023.


Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội khóa năm 2023 như sau:


1. Kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023.
– Tổng số thí sinh trúng tuyển: 19 thí sinh.
– Tổng số thí sinh không trúng tuyển: Không
(
Kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TTYT ngày 15/12/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023)


2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
2.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, bằng tốt nghiệp chuyên môn,…), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Mang theo bản gốc các loại giấy tờ trên để
đối chiếu.
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải cung cấp bản sao có chứng thực Giấy công nhận văn bằng do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định tại khoản 1
Điều 6 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (trừ các
trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TTBGDĐT).
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.


2.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để
tham gia dự tuyển thì sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Lưu ý: Hồ sơ tuyển dụng được đựng trong túi bằng bìa cứng, có ghi danh mục các giấy tờ nộp, họ tên, địa chỉ, số điện thoại khi cần liên hệ của người trúng tuyển.


2.3. Đối với người trúng tuyển đã có thời gian làm hợp đồng được bố trí đảm nhiệm các công việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc đúng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc theo đúng quy định của pháp luật thì người trúng tuyển phải cung cấp hồ sơ xác minh thời gian công tác để làm căn cứ xét việc thực hiện chế độ tập sự và xếp lương theo quy định.
Ngoài hồ sơ được quy định tại mục 2.1 của Thông báo này, người trúng tuyển cung cấp thêm bản sao có chứng thực:
– Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
– Hợp đồng lao động. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thể hiện thời gian công tác đúng vị trí việc làm dự tuyển.
– Quyết định tuyển dụng; Quyết định nâng lương, chuyển ngạch; Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động.


2.4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tuyển dụng:
– Thời gian: Từ ngày 16/12/2023 đến hết ngày 14/01/2024 (
trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).
– Người trúng tuyển đến nộp hồ sơ tuyển dụng mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.
Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và thí sinh đăng ký dự tuyển được biết và thực hiện theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
GĐ, các PGĐ;
Hội đồng tuyển dụng;
Ban Giám sát;
Trang TTĐT TTYT (đăng tải);
Lưu: VT, HĐTD, TCHC.
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Đoàn

 

=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.
CHI TIẾT THAM KHẢO TẠI:

Tags: