THÔNG BÁO LỊCH KHÁM CHUYÊN GIA – CHỦ NHẬT, NGÀY 27/11/2022

🎉 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đón Chuyên gia TIM MẠCH, UNG BƯỚU và TAI – MŨI – HỌNG khám, chữa bệnh tại Trung tâm.
⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝟕𝐇𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐
🖲 Địa điểm: Tầng 1,2 nhà D, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
👩‍⚕️𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
👉 Bạn Inbox ngay tại Fanpage của Trung tâm : https://www.facebook.com/trungtamytethanhthuy
👉 Bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp tổng đài miễn cước :
𝟏𝟖𝟎𝟎 𝟗𝟔𝟗 𝟔𝟔𝟔
👉 Liên hệ trực tiếp tại Trung tâm tại Khu 5 TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy
1, CHUYÊN GIA TIM MẠCH
👨‍⚕️ 𝐓𝐡𝐬.𝐁𝐬 Đ𝐨̂̃ 𝐋𝐞̂ 𝐀𝐧𝐡 -𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 – 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐓𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 – 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐄
👉 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐤𝐡𝐚́𝐦, 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐲́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡, 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐚̂𝐦 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐚̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐚́𝐮 ( đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀𝐧𝐡, 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂𝐧, đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̉…).
2, CHUYÊN GIA UNG BƯỚU
👨‍⚕️ 𝑇ℎ𝑎̣𝑐 𝑠𝑦̃. 𝐵𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́. 𝑉𝑢̃ 𝐿𝑒̂ 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂̉𝑛 đ𝑜𝑎́𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 – 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐾 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢, 2 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝑃ℎ𝑎́𝑝.
👉 𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑚, 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑈𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑢.
3, CHUYÊN GIA TAI – MŨI – HỌNG
👨‍⚕️ 𝐁𝐒𝐂𝐊𝐈𝐈. 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐌𝐢𝐧𝐡 – 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐨̣
👉 𝑽𝒊𝒆̂𝒎 𝒕𝒂𝒊 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂, 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂̉𝒏, 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒂𝒎𝒚𝒅𝒂𝒍, 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒎𝒖̃𝒊 𝒅𝒊̣ 𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒎𝒖̃𝒊 𝒙𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂̣𝒏, 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒍𝒚́ 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝑻𝒂𝒊 – 𝑴𝒖̃𝒊 – 𝑯𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒖 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒐̂̉.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: