Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy xây dựng và phát triển sau 20 năm tái lập

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Chung tay nâng cao sức khỏe cộng đồng! Hotline: 1800 969 666

Khu vực thể dục thể thao cho người bệnh và người nhà người bệnh

Khu vui chơi cho trẻ em


Sảnh chờ khám chữa bệnh (điều hòa hai chiều)


 

Tủ để đồ cho người bệnh

Phòng chiếu vàng da cho trẻ


Tags: