Tin tức Y tế

Thông tin mới nhất về Y tế trong và ngoài nước.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KHÁM CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA: PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ -THẦY THUỐC ƯU TÚ. NGUYỄN TIẾN DŨNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY SÁNG NAY

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KHÁM CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA: PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ -THẦY THUỐC ƯU TÚ. NGUYỄN TIẾN DŨNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY SÁNG NAY

   Hiện tại bác Dũng đang có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Bác Sẽ thăm khám cho các bé Nhi tới 15h ngày hôm nay 12/6/2023. Bé sẽ được hưởng Quyền gì khi tới khám: - Được trực tiếp PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ - THẦY THUỐC ƯU TÚ: NGUYỄN TIẾN DŨNG thăm khám. - Được hưởng quyền lợi BHYT …

TRẺ ỐM SỐT DO ĐÂU?

TRẺ ỐM SỐT DO ĐÂU?

   𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑢̀𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠, 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛. 𝑁𝑔ℎ𝑖̉ ℎ𝑒̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡. 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑏𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑜̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐨̂́𝐦, …

CHA MẸ CẦN LÀM GÌ KHI TRẺ BỊ ỐM SỐT ?

CHA MẸ CẦN LÀM GÌ KHI TRẺ BỊ ỐM SỐT ?

  𝐾ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜, 𝑜̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉. 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑏𝑖̣ 𝑜̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖. Trên thực tế các bệnh do virus gây ra hầu hết chưa có thuốc đặc hiệu, …

TÁN SỎI THẬN QUA DA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

TÁN SỎI THẬN QUA DA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑎 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑠𝑜̉𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉𝑛. 𝑆𝑎𝑢 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̉𝑖, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑖́𝑡 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 …

TÁN SỎI THẬN QUA DA – PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU KÍCH THƯỚC LỚN

TÁN SỎI THẬN QUA DA – PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU KÍCH THƯỚC LỚN

   𝑆𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 2 - 3% 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛. Đ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑎 - 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 …

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛, 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛, đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑚, 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝐵𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃, …

NẮNG NÓNG, MƯA RÀO BẤT CHỢT TẠI PHÚ THỌ, BỆNH NHI VÀ NGƯỜI GIÀ NHẬP VIỆN TĂNG CAO

NẮNG NÓNG, MƯA RÀO BẤT CHỢT TẠI PHÚ THỌ, BỆNH NHI VÀ NGƯỜI GIÀ NHẬP VIỆN TĂNG CAO

  𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑦 𝑔𝑎̆́𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̛𝑎 𝑟𝑎̀𝑜 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̛̣𝑡 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣. Các trẻ nhập viện thường là các bệnh lý truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu; viêm da, chốc lở, ban dị ứng, …

THỨ 2, NGÀY 12/6/2023 PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ – THẦY THUỐC ƯU TÚ: NGUYỄN TIẾN DŨNG TIẾP TỤC KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

THỨ 2, NGÀY 12/6/2023 PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ – THẦY THUỐC ƯU TÚ: NGUYỄN TIẾN DŨNG TIẾP TỤC KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

CHUYÊN GIA NHI ĐẦU NGÀNH TẠI VIỆT NAM Nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Phó chủ tịch Hội hô hấp Nhi Việt Nam. Ủy viên Hội đồng tư vấn Hội Bệnh phổi Nhi thế giới. Bác sĩ chuyên khoa đầu ngành bệnh hô hấp Nhi. Đã tham gia các khóa đào tạo của WHO và các tổ chức Y học khác tại …

LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 07

LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 07

Chuyên đề: "CÁCH CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH SAY NẮNG, SAY NÓNG" 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟖/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 Hình thức: Phát sóng trực tiếp trên Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamytethanhthuy Thời tiết nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng sức khỏe của người dân. Đặc …

CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM!

CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM!

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 6 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 6 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒍𝒂̀ 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒐, đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒚̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏. 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 6/6 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏, 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, …